LOGOWANIE

KWALIFIKACJA AU65 - CZERWIEC 2016

Pytanie nr 19
Podstawa wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe pracownika (lat 25) zatrudnionego w zakładzie produkcyjnym wynosi 2 900,00 zł. Ustal wysokość składki na Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych.

A.
B.
C.
D.