LOGOWANIE

KWALIFIKACJA TG7 - CZERWIEC 2016

Pytanie nr 29
Wskaż, którymi cechami charakteryzuje się śmietanka.
A.
B.
C.
D.