LOGOWANIE

KWALIFIKACJA TG7 - CZERWIEC 2016

Pytanie nr 38
Na którym zdjęciu przedstawiono świeżą rukolę?
A.
B.
C.
D.