LOGOWANIE

KWALIFIKACJA TG7 - CZERWIEC 2016

Pytanie nr 37
Śmietana ze śladami pleśni

A.
B.
C.
D.