LOGOWANIE

KWALIFIKACJA TG7 - CZERWIEC 2016

Pytanie nr 6
Którego środka spożywczego nie należy przechowywać w lodówce, w której temperatura wynosi 5-10°C?

A.
B.
C.
D.