LOGOWANIE

KWALIFIKACJA TG7 - CZERWIEC 2016

Pytanie nr 22
Optymalna wilgotność względna powietrza w magazynie mąki powinna wynosić

A.
B.
C.
D.