LOGOWANIE

KWALIFIKACJA TG7 - CZERWIEC 2016

Pytanie nr 36
Mięso w marynatach na bazie wina należy przechowywać w temp 0-7°C nie dłużej niż

A.
B.
C.
D.