LOGOWANIE

KWALIFIKACJA TG7 - CZERWIEC 2016

Pytanie nr 8
Który środek żywnościowy zapakowany fabrycznie należy przechowywać w lodówce?

A.
B.
C.
D.