LOGOWANIE

KWALIFIKACJA TG7 - CZERWIEC 2016

Pytanie nr 1
Biologiczną metodę utrwalania żywności należy stosować do sporządzania

A.
B.
C.
D.