LOGOWANIE

KWALIFIKACJA TG7 - CZERWIEC 2016

Pytanie nr 23
Na podstawie zamieszczonego normatywu surowcowego na 1 porcję należy sporządzać
A.
B.
C.
D.