LOGOWANIE

KWALIFIKACJA TG7 - CZERWIEC 2016

Pytanie nr 36
Na podstawie zamieszczonego normatywu surowcowego wskaż, ile surowców należy użyć do produkcji 30 porcji dipu serowego.
A.
B.
C.
D.