LOGOWANIE

KWALIFIKACJA TG7 - CZERWIEC 2016

Pytanie nr 38
Zamieszczony wykaz surowców do sporządzenia sosu cumberland należy uzupełnić o galaretkę
A.
B.
C.
D.