LOGOWANIE

KWALIFIKACJA TG7 - CZERWIEC 2016

Pytanie nr 27
Do sporządzania czerniny należy użyć krwi

A.
B.
C.
D.