LOGOWANIE

KWALIFIKACJA TG7 - CZERWIEC 2016

Pytanie nr 14
Którą potrawę należy wykonać, wykorzystując wszystkie surowce podane w normatywie?
A.
B.
C.
D.