LOGOWANIE

KWALIFIKACJA TG7 - CZERWIEC 2016

Pytanie nr 8
I Które urządzenie przedstawione jest na zdjęciu?
A.
B.
C.
D.