LOGOWANIE

KWALIFIKACJA TG7 - CZERWIEC 2016

Pytanie nr 1
Warzywa należy rozdrabniać na desce

A.
B.
C.
D.