LOGOWANIE

KWALIFIKACJA TG7 - CZERWIEC 2016

Pytanie nr 8
W naczyniu przedstawionym na zdjęciu należy podawać
A.
B.
C.
D.