LOGOWANIE

KWALIFIKACJA BD4 - CZERWIEC 2016 (test 3)

Pytanie nr 13
Korzystając z danych podanych w tablicy z KNR, oblicz masę cementu potrzebnego do wykonania 5 m zaprawy cementowej marki 8.
A.
B.
C.
D.