LOGOWANIE

KWALIFIKACJA BD5 - CZERWIEC 2016

Pytanie nr 26
Na rysunku przedstawiono układ sieci wodociągowej
A.
B.
C.
D.