LOGOWANIE

KWALIFIKACJA BD5 - CZERWIEC 2016

Pytanie nr 17
Przedstawione na rysunku przyłącze wodociągowe zostało połączone z przewodem sieci wodociągowej z zastosowaniem
A.
B.
C.
D.