LOGOWANIE

KWALIFIKACJA BD5 - CZERWIEC 2016

Pytanie nr 39
Jeżeli cena rury PVC-U o średnicy 315 mm i o długości handlowej 6 m wynosi 1 521 zł, to koszt zakupu rur potrzebnych do wykonania 60 m sieci wodociągowej wyniesie

A.
B.
C.
D.