LOGOWANIE

KWALIFIKACJA BD5 - CZERWIEC 2016

Pytanie nr 31
W jakiej odległości nad gazociągiem należy ułożyć taśmę ostrzegawczą?

A.
B.
C.
D.