LOGOWANIE

KWALIFIKACJA BD5 - CZERWIEC 2016

Pytanie nr 6
Do przecięcia i sfazowania rury wykonanej z PVC-U ze spienionym rdzeniem o średnicy 200 mm, stosowanej do budowy sieci kanalizacyjnej, należy użyć

A.
B.
C.
D.