LOGOWANIE

KWALIFIKACJA BD5 - CZERWIEC 2016

Pytanie nr 11
Materiałem stanowiącym izolację termiczną w rurach preizolowanych jest

A.
B.
C.
D.