LOGOWANIE

KWALIFIKACJA MS14 - PAŹDZIERNIK 2016

Pytanie nr 6
Które działanie ozonu wykorzystuje się w leczeniu próchnicy?

A.
B.
C.
D.