LOGOWANIE

KWALIFIKACJA MS14 - PAŹDZIERNIK 2016

Pytanie nr 39
Elementy pokazane na ilustracji wchodzą w skład urządzenia
A.
B.
C.
D.