LOGOWANIE

KWALIFIKACJA MS14 - PAŹDZIERNIK 2016

Pytanie nr 19
Po zmieszaniu 1960 ml wody oraz 40 ml koncentratu środka dezynfekcyjnego uzyskuje się stężenie roztworu równe

A.
B.
C.
D.