LOGOWANIE

KWALIFIKACJA MS14 - PAŹDZIERNIK 2016

Pytanie nr 8
Końcówka skalera użyta do zabiegu usunięcia złogów nazębnych musi być uprzednio

A.
B.
C.
D.