LOGOWANIE

KWALIFIKACJA MS14 - PAŹDZIERNIK 2016

Pytanie nr 6
W trakcie opracowywania ubytku doszło do obnażenia miazgi. W celu bezpośredniego pokrycia miazgi asystentka stomatologiczna powinna na polecenie lekarza przygotować cement

A.
B.
C.
D.