LOGOWANIE

KWALIFIKACJA MS14 - PAŹDZIERNIK 2016

Pytanie nr 17
Prawidłowo przygotowany z dwóch past kompozyt chemoutwardzalny powinien mieć konsystencję

A.
B.
C.
D.