LOGOWANIE

KWALIFIKACJA MS14 - PAŹDZIERNIK 2016

Pytanie nr 1
Kolorowy światłoutwardzalny materiał wypełnieniowy na bazie kompomeru jest przeznaczony do wypełnień w zębach

A.
B.
C.
D.