LOGOWANIE

KWALIFIKACJA MS14 - PAŹDZIERNIK 2016

Pytanie nr 39
Które zdjęcie przedstawia kątnicę endo?
A.
B.
C.
D.