LOGOWANIE

KWALIFIKACJA MS14 - PAŹDZIERNIK 2016

Pytanie nr 39
Na zamieszczonej ilustracji przedstawiono zestaw używany
A.
B.
C.
D.