LOGOWANIE

KWALIFIKACJA MS14 - PAŹDZIERNIK 2016

Pytanie nr 33
Instrumentem używanym do lokalizacji kanału korzeniowego jest

A.
B.
C.
D.