LOGOWANIE

KWALIFIKACJA MS14 - PAŹDZIERNIK 2016

Pytanie nr 34
Lapisowanie jest zabiegiem polegającym na

A.
B.
C.
D.