LOGOWANIE

KWALIFIKACJA MS14 - PAŹDZIERNIK 2016

Pytanie nr 23
Przeciwskazaniem do wykonania zabiegu w pozycji leżącej nie jest

A.
B.
C.
D.