LOGOWANIE

KWALIFIKACJA MS14 - PAŹDZIERNIK 2016

Pytanie nr 4
Po opracowaniu kanału korzeniowego lekarz zamierza wypełnić ostatecznie kanał płynną gutaperką. W tym celu asystentka powinna przygotować

A.
B.
C.
D.