LOGOWANIE

KWALIFIKACJA MS14 - PAŹDZIERNIK 2016

Pytanie nr 26
Które zalecenie należy przekazać pacjentowi po ekstrakcji zęba stałego?

A.
B.
C.
D.