LOGOWANIE

KWALIFIKACJA MS14 - PAŹDZIERNIK 2016

Pytanie nr 39
Jak przede wszystkim należy postąpić w przypadku wystąpienia u pacjenta krwawienia z nosa?

A.
B.
C.
D.