LOGOWANIE

KWALIFIKACJA MS14 - PAŹDZIERNIK 2016

Pytanie nr 17
Ocena oddychania u osoby nieprzytomnej powinna trwać około

A.
B.
C.
D.