LOGOWANIE

KWALIFIKACJA MS14 - PAŹDZIERNIK 2016

Pytanie nr 37
Lekarz zlecił asystentce wypisanie skierowania do pracowni radiologicznej na wykonanie zdjęcia zębowego przyśrodkowego siekacza w szczęce po stronie prawej. Który zapis zęba w systemie FDI jest prawidłowy?

A.
B.
C.
D.