LOGOWANIE

KWALIFIKACJA MS14 - PAŹDZIERNIK 2016

Pytanie nr 11
Dokumentacja ewidencyjna pacjentów prowadzona według daty urodzenia jest systemem

A.
B.
C.
D.