LOGOWANIE

KWALIFIKACJA MS17 - CZERWIEC 2016

Pytanie nr 18
Ichtamol zgodnie z FP X jest otrzymywany

A.
B.
C.
D.