LOGOWANIE

KWALIFIKACJA MS17 - CZERWIEC 2016

Pytanie nr 18
Jako corrigens smaku podczas sporządzania mieszanek dodawane są

A.
B.
C.
D.