LOGOWANIE

KWALIFIKACJA MS17 - CZERWIEC 2016

Pytanie nr 18
Która z substancji czynnych jest składnikiem maści Detreomycyna 1%?

A.
B.
C.
D.