LOGOWANIE

KWALIFIKACJA MS17 - CZERWIEC 2016

Pytanie nr 18
W celu poprawy niezgodności występującej w leku recepturowym o podanym składzie należy
A.
B.
C.
D.