LOGOWANIE

KWALIFIKACJA MS17 - CZERWIEC 2016

Pytanie nr 18
Oblicz, korzystając z fragmentu FP X, stężenie kamfory w preparacie sporządzonym zgodnie z zamieszczoną receptą.
A.
B.
C.
D.