LOGOWANIE

KWALIFIKACJA MS17 - CZERWIEC 2016

Pytanie nr 21
Wskaż prawidłowy wniosek dotyczący dawek maksymalnych substancji silnie działających przepisanych przez lekarza dla 6-letniego dziecka, na podstawie wzoru, fragmentu tabeli dawek z FP X i poniższej recepty.
A.
B.
C.
D.