LOGOWANIE

KWALIFIKACJA MS17 - CZERWIEC 2016

Pytanie nr 18
Oblicz ilość wody potrzebną do sporządzenia maści według poniższej recepty. Przyjmij, że mocznik rozpuszcza się w wodzie w stosunku 1:1,5.
A.
B.
C.
D.