LOGOWANIE

KWALIFIKACJA MS17 - CZERWIEC 2016

Pytanie nr 22
Wskaż produkt leczniczy, który może upośledzać sprawność psychiczną i fizyczną w stopniu utrudniającym prowadzenie pojazdów.

A.
B.
C.
D.